BEHANDELING MOGELIJK
BINNEN 

24 - 36 UUR

Visie / Missie

Visie is nodig om een missie te bereiken.

Visie:
Wat is visie?
Een mogelijk bereikbare droom welke een organisatie wil verwezenlijken nu en in de toekomst. Visie vormt zich een beeld van de toekomstige ontwikkelingen en ziet mogelijkheden daarop in te spelen c.q. te anticiperen.
Vanuit het holistische gedachtengoed van de Nijmeegse school (opleiding Fysiotherapie,waar Ernst Cremers is opgeleid) komen tot een “tailor-made” zorgbehandeling van de cliënt/ patiënt waardoor een fysiek en mentaal herstelproces wordt bereikt.
Onze voorkeur gaat uit naar een multidisciplinaire samenwerking. Van belang is de samenwerking met primaire verwijzers zoals huisartsen. Met de meest directe huisartsen hebben wij een regulier patiëntoverleg elke 4 tot 6 weken.
Ondanks de tendens van het behandelen van grootschalige groepen, verkiezen wij toch het behandelen op kleine schaal van zorggroepen van maximaal 2 a 3 patiënten. Dit om de kwaliteit van de behandeling te waarborgen en zoveel mogelijk persoonlijke aandacht te behouden
Al onze therapeuten zijn erkend, gecertificeerd en geregistreerd in het kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF). Wij hebben met nagenoeg alle zorgverzekeraars een overeenkomst.

Missie:
Wat is missie?
Wat willen wij en hoe willen wij dat bereiken.
Wij willen doelmatige en efficiënte zorg, rekening houdend met de wensen van de cliënt/ patiënt.
Wij willen op maat gesneden behandelingen aanbieden volgens de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen binnen ons vakgebied (“state of the Art”),waarbij rekening wordt gehouden met  de fysieke en mentale mogelijkheden van de cliënt/ patiënt.
Wij pleiten voor een interactief behandelproces waar een actieve bijdrage van de cliënt/ patiënt wordt gevraagd.
Wij onderscheiden ons door een holistische benadering van de patiënt waarbij de balans tussen draaglast en draagkracht centraal staat.
Daar waar nodig wordt de draaglast verminderd en de draagkracht verhoogd d.m.v. Fysiotherapie, Manuele Therapie, Oefentherapie, Medische Trainings Therapie of Acupunctuur.
Vanuit het holistisch concept is met name de persoonlijke aandacht en de benadering vanuit een specifieke deskundigheid-zoals hierboven genoemd- van belang.

Onze ambitie is het volledig vervullen van deze missie-elementen!!